KALP HASTALIKLARI TANI YÖNTEMLERİ

 

Holter (Tansiyon ve Ritim Holteri)  

Holter tansiyon holteri ve ritim holteri olarak iki tiptir. 
 
Tansiyon holteri: Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu hastanın günlük aktivitesini engellemeden bir ya da birkaç günlük dönemde otomatik olarak kan basıncını ölçme tekniğidir. Günümüzde kullanılan cihazlar otomatik, sessiz ve hafiftir. Pille çalışan elektronik bir alet ve ve tansiyon manşonundan oluşan düzenekle saatte 2-8 kez tansiyon ölçülüp kaydedilir.
 
Ritim holteri; 24 saatlik ritim holteri hastanın günlük aktivitesini engellemeden bir ya da birkaç günlük dönemde otomatik olarak devamlı EKG kaydı yapılmasıdır. Günümüzde kullanılan cihazlar otomatik, sessiz ve hafiftir. Pille çalışan elektronik bir alet 24 saat boyunca hastanın EKG kaydı saklar. Şikayet anında hasta bir butona basar ve bu esnada alet EKG ye doktoru uyaran bir işaret bırakır. Böğlece doktor kayıt cihazını incelediğinde hasta butona bastığında o esnada bir ritim problemi varsa tespit etmiş olur. Fakat hasta butona hiç basmasa dahi 24 saat boyunca EKG kaydı tespit edilir .
 
Ritim holteri ile
 
  *Ritim problemleri
 
  *Kalp durmaları veya duraksamaları
 
  *Kalp elektriksel uyarılarında bloklar
 
  *İskemi denilen kalp damarlarındaki daralma veya tıkanmadan kaynaklanan bulgu varlığı
 
 *Bayılma veya fenalık hissi gibi durumlarda kalp kaynaklı ritim probleminden olup olmadığı tespit edilebilir.
 
Ayrıca şikayetleri nadiren gelişen hastalerda olay kaydedici-event recorder transtelefonik holter kayıt  denen aletler ile daha uzun süreli EKG kayıtlarıda alınabilir.
 
***
 
Koroner Anjiyografi - Kalp Kateterizasyonu
 
Kalp kateterizasyonu daha genel bir tanım olup, rutin pratikte daha çok koroner anjiyo olarak kullanılır. 
 
Koroner anjiyo kasık, bilek, dirsek veya koltukaltı gibi ulaşılabilir bir atardamar yolu ile bir kılavuz tel eşliginde kalem ağzı inceliğinde bir delikli kateter yolu ile kalbi besleyen koroner arterlerin ağzına ulaşıp radyoopak bir madde verip kalpbi besleyen damarların görüntülenmesidir. Koroner anjiyo işlemi 10-20 dk arasında bitmekte sonrasında 6 saat kasığa kum torbası koyulup kanama olmaması sağlanmaktadır. Bilekten yapılan koroner anjiyo ise 6 saat sırt üstü yatma ve kum torbası gibi bir işlem gerektirmediğinden hasta açısından daha komforludur. Hasta anjiyo laboratuarından yürüyerek çıkar. 
 
Kalp kateterizasyonu ayrıca kalp içindeki basınçları, akciğer damar basınçlarını, kalp kapak darlığı veya yeteriszliğinin derecelendirilmesi ve ameliyat gerekliliği açısından değerli bilgiler verir.
 
 
Koroner Anjiyografi bize
 
*koroner arterlerde(kalp kaslarını besleyen damarlar) damar sertliği, daralması veya tıkanması varmı, varca hangi damarda veya damarın hangi dalında, % kaç oranında bir daralma var gösterir.
 
*koroner arterde bir daralma veya tıkanma saptandı ise bu durumda ne yapılacak (ilaç tedavisimi?-balon-stent mi?-by-pass mı?) bize söyler
 
*daha önce by-pass veya balon-stent yapılmış hastalarda hem yapılan balon-stent ve by-pass damarlarında hemde işlem yapılmamış diğer damarlarda yeniden bir problem oluşmuşmu bize gösterir.
 
***
 
 
Kardiyak BK
 
Kardiyak koroner bilgisayarlı tomografi, multislide bt, kansız kalp anjiyosu gibi isimlerde verilen bu yönten ileri teknolojik BT makineleri ile hem kalp damar sertliğini, hem de eğer daralma ve tıkanma var ise bunun hangi damarda olduğunu ve derecesini bize birkaç dakikada veren bir tetkiktir.
 
***
 
Elektrofizyolojik Çalışma  
 
EFÇ kısaca koroner anjiyografi gibi bir işlem olup kalbin elektriksel ileti haritası çıkarılı ve kalp ritim problemlerinin kaynağı, tanısı, sebebi tespit edilerek uygun hastalarda yakma işlemi ilede tedavi amaçlıda kullanılır. Aritmilerin tespit ve tedavisinde kullanılan ve gerektiğinde yapılması gereken girişimsel bir işlemdir.
 
***
 
 
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi-Talyum Sintigrafisi  
 
Kalbin nükleer olarak görüntülenmesidir. Talyum-201 veya Tc-99m MIBI gibi radyoaktif maddelerin damar yoluyla verilip bu maddelerin kalp damar sistemi içinde yayılıp, kalp kasları içinde dağılımı bir nükleer kamera (gama kamera) ile tespit edilmesi yöntemidir.
 
Bu yöntem  
 
*Kalp kaslarında kalp damar darlığı veya tıkanmasına ikincil gelişen kalp kası beslenme kusuru 
 
*Kalp damarının tıkanmasıyla oluşan kalp kırizinden dolayı oluşan hasarlı kalp kası bölgesi ve yaygınlığı
 
*Kalp damar tıkanıklığı sonrası o damarın beslediği kalp kasında canlı kalp dokusu a  raştırması
 
*Kalp performansının ölçülmesi gibi konularda bize değerli bilgiler verir.
 
MPS teknik olarak yeterli yapılır ise %90 güvenirliği olan bir tetkiktir. (%100 değil)
 
***
 
 
EKG  
 
Elektrokardiyogram (EKG) kalbin elektriki aktivitesinin göğüse, el ve ayak bileklerine bağlanan elektrodlarla kaydedilmesidir. EKG en temel, olmazsa olmaz. ucuz, risksiz bir kalp tetkikidir. poliklinikten hastaneye kadar hemen hemen tüm sağlık kuruluşlarında bulunur. basit olmasına rağmen kalp krizinden ritim problemlerine kadar birçok kalp rahatsızlığı hakkında bizlere bilgi verir. Temel olarak kalbin sağ kulakcığında bulunan sinoatriyal (SA) nod denen bir uyarı çıkar ve bu uyarı gine sağ kulakcıkta karıncıklara yakın bölgede bulunan atrioventriküler noda (AV nod) ulaşır. Burada biraz duraksadıktan sonra karıncıklara yayılır ve bu elektriksel uyarı ile kalp kasları kasılır ve kan aort ana atardamarına fırlatılır. İşte EKG bu elektiksel iletiyi kaydeder.
 
***
 
 
Efor Testi  
 
EFOR TESTİ (EGZERSİZ STRES TESTİ-TREADMİLL)
 
Efor testi koşu bandında yürümekle veya sabit bisiklet ile egzersiz yaptırarak uygulanır. Bu esnada 12 derivasyonlu EKG kayıtları alınır. Test boyunca devamlı EKG gözleminin yapılması, egzersiz esnasında her 1.5-3 dk?da egzersiz sonrası dinlenme periyodunda her dakika 12 derivasyonlu EKG çekilmelidir. Egzersiz testi yapılacak kişinin yaşı,klinik durumu ve egzersiz kapasitesine göre değişik protokoller uygulanabilir. 
 
Kalp hızlı ve sistolik kan basıncının (tansiyonun) artması ile kalp kasının oksijen tüketimi artırılır. Bu artışla birlikte kalp kasını besleyen damarlarda  (koroner arterlerde) damar sertliği, daralması yada tıkanması var ise veya  spazm gelişmişse, koroner  kan akımı kalp kasının (miyokardın) kan ihtiyacını karşılamada  yetersiz olur ve  EKG belirtileri ile miyokard iskemisi ortaya çıkar (kalp damar hastalığı varlığı ortaya çıkar.)
 
 
Efor testi bize
  *Göğüs ağrısı olan hastalarda bu ağrı kalp damar tıkanıklığınamı bağlı?
  *Efor kapasitesi tayini
  *Eforla tetiklenen ritim problemi varmı
  *Yapılan tedavilerin takibinde, kalp damarına balon-stent uygulanan hastalarda takip açısından kontrol kalp anjiyosu veya daha ileri tetkik gerekliliği konusunda bilgiler verir. 
 
Efor testi hiçbir riski olmayan bir tetkik olmayıp gerekliliği konusunda bir kardiyolog karar vermelidir.
 
Efor testi kalp damar tıkanıklığı açısından %70-75 doğruluk oranına sahip bir tetkik olup gerekli görüldüğünde daha ileri tetkiklerde doktor kontrolünde yapılabilir.
 
***
 
Ekokardiografi (EKO)  
 
EKO(Ekokardiyografi) yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasoud-ultrason) ile kalbin görüntülenmesidir.girişimsel olmayan, nispeten ucuz, risksiz, tekrarlanabilir bir çok kalp hastalığında tanı koydurucu olan bir tetkiktir. 
 
EKO kalple ilgili başlıca şu konularda bilgiler verir.
*Kalbin yapısı
* Kalp kası hasarı
* Kalp büyümesi
* Kalp yetersizliği
* Romatizmal kapak hastalığına bağlı olan kalp kapak problemleri
* Kalp kapaklarının romatizmal dışı hastalıklarını (kalınlaşma, daralma, yetersizlik, kan sızdırması)  
*Kalp kapak hastalıklarında ameliyat kararı vermede
*Kalp kapağı ameliyatı olmuş hastalarda protez kapak fonksiyonlarının ölçülmesi
*Felç geçirenlerde kalp kökenli pıhtı araştırması
*Kalp kasında kalınlaşmanın araştırması (tansiyona bağlı veya doğuştan)
*Kalp deliklerinin tespiti
*Akciğere giden damardaki basıncın ölçümü (pulmoner hipertansiyon tespiti)
*Kalp tümörlerinin tespiti
 *Diğer kalp rahatsızlıkları
 
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ Çukurçeşme Cad. No:51 Gaziosmanpaşa İSTANBUL Tel: +90 212 615 38 38 e-mail: info@kulupkalbim.com