Hakkımızda

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü Öğretim üyelerinden oluşan uzman kadrosu ile bebek ve çocuklara da kalp ameliyatı yapan Türkiye?de ki sayılı merkezlerden biridir.Bölgede çok kısa zamanda adını duyuran birim yapmış olduğu operasyonlarla da hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte. KalpDamar Cerrahisi bölümümüzde yenidoğan dahil olmak üzere her türlü KVC operasyonu gerçekleştirilebilmektedir.Yenidoğan ve çocuk kalp ameliyatlarında her türde kalp kapak ameliyatları ve koroner damar ameliyatları (By-pass) başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca Kardiyavasküler sistemin dahilinde pek çok damar ameliyatıda yapılabilmektedir. Hastalarımız ameliyattan 1 gün önce yatırılıp yaklaşık 5-6 gün içinde taburcu edilmektedir.Ameliyat sonrası genelde 24 saat KVC yoğun bakım ünitesinde yatırılan hastamız daha sonra KVC servisinde takibi yapılmaktadır.

  • Koroner reveskularızasyın ( Koroner By-pass ameliyatları )
  • Sol ventriküler anevrizma tamirleri
  • Kalp kapağı ( aort, mitral ve triküpid kapaklar) tamir ve replasmanı ameliyatları
  • Aort anevrizması ameliyatları ( asendan, desendan ve abdomainal aort anevrizması tamirleri)
  • Periferik damar ameliyatları
  • Kalp tümörlerinin çıkarılması
  • Perikard hastalıklarında perikardiektomi
  • Cerrahi implante edilmesi gereken Pacemaker implantasyonu
  • Doğumsal kalp anomalilerinde tamir ( ASD, USD, Tetraloji, transpozisyon, trikupid atrezisi, pulmoner atrezi vb. ameliyatlar)

Kardiyoloji

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 1992 yılından beri tam gün hizmet veren ve en yoğun hasta kabul ettiğimiz polikliniklerden biridir. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra; Efor, Ekokardiyografi, Holter Monitörizasyonu ile Elektrofizyoloji gibi teşhise yönelik kardiyolojik testlerle birlikte Anjiyo laboratuarında teşhis ve tedavi amaçlı uygulamalar da yapılmaktadır. Anjiyo laboratuarında aynı zamanda external-internal pace-maker (kalp pili) dahil her türlü invasiv girişim yapılabilmektedir. Koroner yoğun bakım ünitemizde; kalp krizi ile başvuran hastaların ilaçla, tıkanan damarların açılma işlemi uygulanmaktadır.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ Çukurçeşme Cad. No:51 Gaziosmanpaşa İSTANBUL Tel: +90 212 615 38 38 e-mail: info@kulupkalbim.com